Montenegro Oturma İzni

Türk vatandaşları,  Karadağ’a vizesiz olarak giriş yapabilmekte ve ülkede, maksimum 90 gün süreyle kalabilmektedir. Daha uzun süreyle kalmak isteyenlerin, Geçici (Temporary) Oturma İznine başvurması gerekmektedir. Öğrenciler, Eğitim Belgeleri ile göreceli daha kolay İkâmet İzni alabilmektedir. Ancak, Karadağ’da yerleşmek isteyen yatırımcıların şirket kurması ve şirket üzerinden Çalışma ve Oturma İzinlerini alması en elverişli yöntem olacaktır. Oturma İznine sahip olan yatırımcıların aileleri de Karadağ’da Oturma İzni imkânından faydalanabilmektedir. Oturma İzinleri, Karadağ devletinin uktesinde olup, en çok 1 yıllık süreyle verilmekte ve yıllık bazda yenileme başvuruları yapılarak uzatılması mümkün olmaktadır.

Karadağ’da mevcut durumda fırsat olarak görülebilecek bir uygulama ise şu şekildedir: Çalışma ve Oturma İzinlerini haiz olan kişiler, kesintisiz olarak 5 yıl süreyle Karadağ’da kalma sürelerini doldurdukları durumda, İzinlerini kalıcı (Permanent) Statüye çevirme şansı elde etmektedir. Ayrıca, Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne girişinin gerçekleşmesi ile, yeni yasal düzenlemelerle, kalıcı izin sahiplerine, Karadağ pasaportu verilmesi yönünde bir beklenti de söz konusudur.